9 bước để kinh doanh trên Facebook hiệu quả Bước 1: Xác định sản phẩm kinh doanh trên Facebook Xác định được một sản phẩm kinh doanh cụ thể hay tập hợp các sản phẩm sẽ giúp bạn định hình được khách hàng hướng đến và thị trường mục tiêu như thế nào, cũng như sẽ xây dựng được kế hoạch phát triển sản phẩm. Hầu hết mọi  người kinh doanh trên Facebook đều vướng vào 1 suy nghĩ là họ kinh doanh những cái mà người khác đã làm… Chi tiết »